Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dla ZDZ Katowice

6 października 2014 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał Znak Jakości potwierdzający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

MSUES to 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy związane są z przebiegiem usługi, potencjałem kadry dydaktycznej, warunkami dydaktycznymi oraz z zarządzaniem instytucją szkoleniową.