Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni fryzjerskich oraz artykuły fryzjerskie

9.06.2017

Ogłoszenie

 

W związku z realizacją projektu „Nowa energia edukacji” i koniecznością zapewnienia wyposażenia oraz artykułów fryzjerskich w kwocie przekraczającej 50 tys. Złotych netto - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wynikającej z nich zasady konkurencyjności Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach występuje z zapytaniem ofertowym, dotyczącym dostarczenia wyposażenia oraz artykułów fryzjerskich dla uczestników szkoleń projektowych.

Treść zapytania ofertowego, specyfikacja oraz formularz ofertowy znajduja się w dokumentach do pobrania.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania