Trener przygotowania motorycznego sportowców

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu trenera przygotowania motorycznego sportowców. Absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia treningu motorycznego, praktyczne aspekty kształtowania oraz przedstawienia ćwiczeń ukierunkowanych na reedukację wybranych zdolności motorycznych w koncepcji treningu funkcjonalnego,a także zasady programowania treningu w sportach indywidualnych, drużynowych.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze

tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl, zabrze@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl
24 1 000 zł 29.06.2018
Zapisz się