Nowość w naszej ofercie - gazy cieplarniane i f-gazy - szkolenia

15.07.2016

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelnosci układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO)oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni „Certyfikat dla personelu”.

W ramach szkolenia oferujemy:

  • intensywny 2-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu
  • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • wyposażoną pracownię do zajęć praktycznych oraz  sale szkoleniowe
  • materiały i pomoce dydaktyczne

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21; 41-500 Chorzów tel.: 32 241-25-14; 697-818-593

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza tel.: 32 262-39-76, 697-818-764

Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec tel.: 32 266-61-66

lub

tel. 32 603-77-37

ZAPRASZAMY również do naszych pozostałych ośrodków!

WYBIERZ OŚRODEK