Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Europa dla nas- staże zawodowe uczniów ZS Andrychów 2017 - 2017-1-PL01-KA102-036080

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych 63 uczniów kształcących się z ZS w Andrychowie ZDZ Katowice przez odbycie zindywidualizowanych staży zawodowych w Hiszpanii. 

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Bliżej Europy w każdym zawodzie -2017-1-PL01-KA102-036830

projekt mobilności realizowany przez Zespoł Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach dla 23 uczniów Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy - 2017-1-PL01-KA102-036303

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zakłada relizację praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz. 

Europejski fryzjer 2015-1-PL01-KA102-014605

projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer  

 

La dolce vita. Przez żołądek do serca 2015-1-PL01-KA102-014579

projekt mobilności skierowany do 16 uczniów Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, celem projektu jest realizacja praktyk zagranicznych

 

Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie 2015-1-PL01-KA102-014603

projekt mobilności skierowany do 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w ramach projektu zrealizowane zostaną praktyki zagraniczne

EKO fryzjer Haircology 2016-1-PL01-KA102-023403

projekt mobiności skierowany do 8 uczennic Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, kształcących się w zawodzie fryzjer

Aktywni dla zdrowia 2016-1-PL01-KA102-023399

projekt mobilności skierowany do słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego  w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy 

Polak Niemiec dwa bratanki do kuchni i do budowlanki 2016-1-PL01-KA102-023402

celem projektu jest realizacja zagranicznych praktyk zawodowych 16 uczniów Zsadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach

Logistyka od producenta do konsumenta 2016-1-PL01-KA102-023396

projekt mobilnościowy skierowany do 18 uczniów i  15 nauczycieli Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach