Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Hiszpańskie smaki 2016-1-PL01-KA102-023400

 

projekt mobilności skierowany do 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żywcu ZDZ w Katowicach, kształcących się na kierunku kucharz

Zdobywamy europejskie doświadczenie 2016-1-PL01-KA102-023394

 

 

projekt mobilnościowy skierowany do 46 uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik logistyk, kucharz

Logistyka od producenta do konsumenta 2016-1-PL01-KA102-023396

projekt mobilnościowy skierowany do 18 uczniów i  15 nauczycieli Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Moja droga do sukcesu 2016-1-PL01-KA102-023586

projekt mobilnościowy skierowany do 42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sosnowcu ZDZ Katowice, uczących się w klasach o profilu: sprzedawca, lakiernik,  kuchrz, mechanik pojzdów smochodowych, monter systemów rurociągowych

Absolwenci na europejskim rynku pracy - 2017-1-PL01-KA102-036866

 erasmusplus

Projekt Erasmus+ " Absolwenci na europejskim rynku pracy" powstał w wyniku współpracy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice, Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Zespołu Szkół Poligraficznych w Katowicach, firmy Introzap i Kolbus.

Europejskie doświadczenia gwarancja pracy 2017-1-PL01-KA102-036871

 

projekt mobilności "Europejskie doświadczenie gwarancją pracy" realizowany przez Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.  W projekcie założono wyjazd na 3 tygodniowe staże zagraniczne dla 16 uczniów, kształcących się na kierunkach: technik usług fryzjerskich, technik teleinformatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w miejscowości Malaga w Hiszpanii.

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Pierwszy krok do własnej firmy - 2014-1-PL01-KA102-000686

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicachw ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Czechach i Hiszpanii  dla grupy 28 uczniów kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, sprzedawca.

Buongiorno - fryzjerzy i hotelarze na start - 2014-1-PL01-KA102-000923

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach”w ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii  dla grupy 20 uczniów kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich i technik hotelarz.

Logistycznie i stylowo - 2014-1-PL01-KA102-000555

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Bielsku- Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach” Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii dla grupy 30 uczniów kształcących się w zawodzie: technik logistyk i technik usług fryzjerskich.

Rozwój zawodowy poprzez udział w kulturze europejskiej - 2014-1-PL01-KA102-000539

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach”w ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii  dla grupy 30 uczniów kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich i technik logistyk.