Porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku

10.01.2017

9 stycznia 2017 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach podpisał Porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku.

Porozumienie podpisali Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach Jacek Kwiatkowski oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku ppłk Andrzej Sygulski

W ramach współpracy strony podejmować będą między innymi wspólne działania w zakresie:

  • realizacji innowacyjnego programu edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć wojskowych
  • upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej
  • kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej
  • wspierania merytoryczno-organizacyjnego w realizacji zajęć wojskowych
  • pomocy w organizacji uroczystości oraz realizacji pokazów sprzętu wojskowego
  • prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej

Dzięki tym działaniom nasi uczniowie klas mundurowych będą mogli bliżej poznać Siły Zbrojne, ich dokonania na przestrzeni dziejów, tradycje i szkolnictwo wojskowe. Będą również brali udział w obozach sprawnościowych, Zawodach Sportowo-Obronnych oraz uroczystościach związanych ze Świętem Wojska Polskiego, a spotkania z weteranami przybliżą problematykę misji i operacji wojskowych poza granicami państwa. Przy podpisaniu Porozumienia obecni byli nasi uczniowie I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku.

Prezes Zarządu Jacek Kwiatkowski dokonał wpisu do księgi pamiątkowej WKU w Rybniku.