Platynowy Laur dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

9.01.2017

5 stycznia Kapituła Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach uhonorowała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji dla instytucji wspierającej rozwój gospodarki rynkowej i edukującej na potrzeby firm.

Podczas uroczystej 25 Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła się w siedzibie NOSPR, nagrodę odebrał Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach Jacek Kwiatkowski.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został laureatem w 90 rocznicę swojego istnienia. Wyróżnienie jest uwieńczeniem dotychczasowego dorobku i wkładu pracy Zakładu w rozwój rynku edudacji zawodowej oraz kształtowanie gospodarki naszego regionu poprzez świadczenie profesjonalnych usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, a także stały rozwój nowych placówek szkoleniowych, ich doskonalenie oraz dostosowanie do rynku kształcenia i profili merytorycznych do wymogów rynku.