Otwarcie pracowni obróbki skrawaniem „Edukacja bliżej praktyki w Żywcu”

10.04.2017

05 kwietnia 2017 w naszym Zespole Szkół w Żywcu odbyło się otwarcie nowej pracowni obróbki skrawaniem, utworzonej w ramach Projektu pn. „Edukacja bliżej praktyki w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Celem projektu było stworzenie nowoczesnych warunków do nauki zawodów: operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz, które jak najbardziej odzwierciedlają naturalne warunki pracy u pracodawcy.

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt m.in. :tokarkę konwencjonalną wyposażeniem, frezarkę konsolową z wyposażeniem, wiertarkę wieloczynnościową z wyposażeniem oraz tokarkę dydaktyczną

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wysokiej jakości kształcenia praktycznego i pozwoli absolwentom zdobyć wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a tym samym odnieść sukces na rynku pracy.

Naszymi gośćmi byli m.in. Z-ca Burmistrza Miasta Żywca Pan Marek Czul ,Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej Pan Marian Hankus, Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy , Przedstawiciele Żywieckiej Fundacji Rozwoju ,Wykonawcy projektu - dostawcy obrabiarek - Firma TOP Poręba oraz pracodawcy