Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki

tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zarki.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Prawo jazdy kategorii B 60 1 500 zł 26.02.2018
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 700 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 60 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 83 700 zł TRWA NABÓR
Księgowość wspomagana komputerem 115 1 100 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 140 2 650 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 750 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) 32 350 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) 44 950 zł TRWA NABÓR
Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG 20 400 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników 40 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 8 100 zł TRWA NABÓR
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 120 2 450 zł TRWA NABÓR
Obsługa stacji paliw płynnych (dla kierowników i pracowników) 51 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 35 450 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 6 300 zł TRWA NABÓR
Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering) 120 1 700 zł TRWA NABÓR
Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering) 124 1 300 zł TRWA NABÓR
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 55 550 zł TRWA NABÓR
Pracownik administracyjno-biurowy 98 990 zł TRWA NABÓR
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 105 950 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 12 150 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 8 100 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 500 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 32 350 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 400 zł TRWA NABÓR
Technolog robót wykończeniowych 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 30 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 6 290 zł TRWA NABÓR
Wizażysta - stylista 30 300 zł TRWA NABÓR
Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych w 2016r. 8 500 zł TRWA NABÓR