Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu
ul. Częstochowska 19, 42-700 Lubliniec

tel.: 34 356 48 37
e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.lubliniec.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 49 650 zł 24.04.2018
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 6 300 zł 14.05.2018
Zapisz się
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży 36 350 zł 14.05.2018
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu dla osób w wieku 50 + 40 500 zł 14.05.2018
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 50 550 zł 21.05.2018
Zapisz się
Technolog robót wykończeniowych 120 1 400 zł 21.05.2018
Zapisz się
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 30 590 zł 21.05.2018
Zapisz się
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 30 590 zł 21.05.2018
Zapisz się
Bukieciarz / Florysta 64 1 000 zł 28.05.2018
Zapisz się
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 900 zł 28.05.2018
Zapisz się
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 8 180 zł 28.05.2018
Zapisz się
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 850 zł 4.06.2018
Zapisz się
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 110 zł 11.06.2018
Zapisz się
Grafika komputerowa z obsługą programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i CorelDraw 120 1 000 zł 12.06.2018
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 800 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 100 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 400 zł TRWA NABÓR
ECDL BASE 80 800 zł TRWA NABÓR
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) 16 890 zł TRWA NABÓR
Język niemiecki 50 500 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 80 850 zł TRWA NABÓR
Krój i szycie 80 990 zł TRWA NABÓR
Kucharz 120 1 250 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 4 100 zł TRWA NABÓR
Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy 130 1 400 zł TRWA NABÓR
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz (specjalność do wyboru) 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Ogrodnik terenów zieleni 80 1 100 zł TRWA NABÓR
Opiekun/ka 150 1 450 zł TRWA NABÓR
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 80 700 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 10 150 zł TRWA NABÓR
Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób i/lub rzeczy (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika CPC) 60 1 000 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 16 160 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 400 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 10 380 zł TRWA NABÓR