Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu
ul. Częstochowska 19, 42-700 Lubliniec

tel.: 34 356 48 37
e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.lubliniec.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 900 zł 29.01.2018
Zapisz się
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 30 550 zł 29.01.2018
Zapisz się
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży 36 350 zł 30.01.2018
Zapisz się
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł 5.02.2018
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu dla osób w wieku 50 + 40 500 zł 12.02.2018
Zapisz się
Grafika komputerowa z obsługą programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i CorelDraw 120 1 000 zł 12.02.2018
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 50 440 zł 19.02.2018
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 6 300 zł 19.02.2018
Zapisz się
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 30 580 zł 26.02.2018
Zapisz się
Bukieciarz / Florysta 64 1 000 zł 26.02.2018
Zapisz się
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 850 zł 26.02.2018
Zapisz się
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 110 zł 26.02.2018
Zapisz się
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 8 150 zł 28.02.2018
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 600 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 100 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 400 zł TRWA NABÓR
ECDL BASE 80 800 zł TRWA NABÓR
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) 16 890 zł TRWA NABÓR
Język niemiecki 50 500 zł TRWA NABÓR
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 49 650 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 80 850 zł TRWA NABÓR
Krój i szycie 80 990 zł TRWA NABÓR
Kucharz 120 1 250 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 4 100 zł TRWA NABÓR
Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy 130 1 400 zł TRWA NABÓR
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz (specjalność do wyboru) 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Ogrodnik terenów zieleni 80 1 100 zł TRWA NABÓR
Opiekun/ka 150 1 450 zł TRWA NABÓR
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 80 700 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 10 150 zł TRWA NABÓR
Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób i/lub rzeczy (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika CPC) 60 1 000 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 16 160 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 400 zł TRWA NABÓR
Technolog robót wykończeniowych 120 1 400 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 350 zł TRWA NABÓR