Główne menu nawigacyjne

Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

     Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
-  co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub
- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Poza kwalifikacjami, chcąc zostać dziennym opiekunem, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zapraszamy na kursy przygotowujące do sprawowania opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych.
Zapoznaj się z naszą ofertą:

Polecane

Wybierz Szkołę Branżową i dobry zawód
Nabór 2018/2019

Licea Ogólnokształcące z innowacjami. SPRAWDŹ !
Nabór 2018/2019

Ciekawy zawód z tytułem Technika w Szkołach ZDZ
Nabór 2018/2019

Magazynier-Logistyk - zawód poszukiwany przez pracodawców
Nabór 2018/2019

Technik Mechatronik - zawód z przyszłością
Nabór 2018/2019

Innowacja E-Sportowa w Szkołach ZDZ
Nabór 2018/2019

Zapraszamy na kursy z dofinansowaniem unijnym

Kurs: "Przewóz materiałów niebezbiecznych (ADR) wszystkich klas-podstawowy"
Racibórz
19.04.2018

Kurs: "Dekorator wnętrz"
Gliwice
16.04.2018

Kurs: "Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych"
Częstochowa
09.04.2018

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
CDUN Katowice
09.04.2018

Kurs:"Brukarz"
Tychy
09.04.2018

Kurs: "Ochrona danych osobowych RODO"
Bielsko-Biała
04.04.2018

Kurs: "Prace pod napięciem do 1 KV"
Pyskowice
03.04.2018

Kurs: "Obsługa pił spalinowych"
Sosnowiec
29.03.2018

Kurs: "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
Bytom
26.03.2018

Egzamin F-gazy
Chorzów
26.03.2018

Kurs: "Obsługa suwnic"
Dąbrowa Górnicza
26.03.2018