Operator kombajnu zbożowego

Cel kursu

Absolwenci kursu po zakończeniu szkolenia będą posiadać wystarczająca wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie obsługi codziennej kombajnu, zasad działania zespołu żniwnego i młocarni, zasad bhp przy pracach na roli a przede wszystkim praktyczną umiejętność wykonywania prac żniwnych

Sposób zakończenia kursu