OFERTA PRACY - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Rybniku ZDZ w Katowicach

19.10.2017

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Cel stanowiska:

-          organizacja i zarządzanie wszelkimi procesami związanymi z działalnością Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w jego strukturę, tj. Technikum Informatycznego, Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia
-          koordynacja pracy w Zespole Szkół
-          reprezentowanie Zespołu Szkół
-          rozwój działalności edukacyjnej Zespołu Szkół

Wymagania:

-          ukończenie studiów magisterskich, posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela
-          4-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
-          doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
-          znajomość prawa oświatowego
-          samodzielność oraz zdolności organizacyjne
-          umiejętności w zakresie TIK – technologii informacyjno-komunikacyjnych
-          doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektów unijnych
-          zaawanasowana znajomość środowiska Windows 10, pakietu MS Office, dowolnego programu graficznego
-          operatywność
-          dyspozycyjność

Oferujemy:

-          zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etat,
-          pracę w profesjonalnym zespole
-          możliwość rozwoju zawodowego

Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać w terminie do 30.11.2017 r. na adres

 

info@zdz.katowice.pl

lub

ZDZ Katowice
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice

www.zdz.katowice.pl