Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek

Cel kursu

Nabycie umiejętności obsługi kosiarek rotacyjnych,nożowych,listkowych,walcowych oraz wykaszarek / motokosów /.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel.: 32 233-31-59
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl
32 300 zł TRWA NABÓR