Kurs: "Prawo jazdy kat. C"

Zapraszamy na kurs prawa jazdy kategorii C

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a także orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest również posiadanie zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo posiadane prawa jazdy kategorii B.
Dodatkowo wymagane jest posiadanie nr PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) wydanego przez Wydział Komunikacji, właściwy dla miejsca zamiszkania osoby chcącej rozpocząć kurs prawa jazdy kategorii C.

Wybierz ośrodek i zapisz się