Komisja Kwalifikacyjna URE - egzaminy G1, G2, G3

Komisja Kwalifikacyjna nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie sprawdza kwalifikacje na stanowisku dozoru lub eksploatacji.

Przewodniczący - inż. Maciej Trząski

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

  • G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
    - Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
    - Zespoły prądotwórcze,
    - Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
  • G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
    - Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
    - Sieci i instalacje cieplne,
    - Wymienniki ciepła,
    - Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
    - Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
    - Sprężarki.
  • G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
    - Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
    - Sieci gazowe.
    - Urządzenia i instalacje gazowe.

Szczegółowe informacje:

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 111, tel. 32 603-77-55 oraz wszystkie jednostki kształcenia kursowego.

Ponadto oferujemy przeprowadzenie kursów w ww. specjalnościach. Dla osób odnawiających ważność świadectwa kwalifikacyjnego po upływie 5 lat, proponujemy nieobligatoryjny udział w krótkim seminarium w celu aktualizacji wiedzy.

Planowane terminy i miejsca najbliższych egzaminów tutaj

 

Pliki do pobrania