Język włoski

Cel kursu

Znaj. czasów, słówek, przyimków prostych i złożonych, fonetyka, budowa zdania, akcenty i ćwiczenia wymowy.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu .