Informacja o wynikach zapytania: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16

2.02.2017

Ogłoszenie

 

Informacja o wynikach zapytania: Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dla projektu„Termomodernizacja obiektu szkolnego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bielsko-Biała przy ulicy Dworkowej 5” – RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16

 

W wyniku zapytania swoje oferty złożyły:

 

lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Data i godzina złożenia oferty

Cena brutto oferty (złotych)

Spełnienie wymagań

 1.

TECHPLUS

40-555 Katowice

ul. Rolna 43c

23.01.2017r

g.13.15

178.350,00

NIE

2. 

Semper Power

42-693 Krupski Młyn,

ul. Główna 7

23.01.2017r

g.13.30

136.500,00

TAK

 3.

Ekomplex

43-100 Tychy ,

Aleja Bielska 143B/22

23.01.2017r

g.13.50

139.974,00

TAK

 

Informacja o spełnieniu wymogów określonych w zapytaniu ofertowym:

  1. Firma Semper Power- ofertę złożono w wymaganym terminie, na wymaganych załącznikach, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym
  1. Firma Techplus- ofertę złożono w wymaganym terminie , nie spełnia warunków określonych w cz. III p.5 – nie złożono min. 2 referencji, ofertę odrzucono.
  1. Firma Ekomplex- ofertę złożono w wymaganym terminie, na wymaganych załącznikach, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku oceny ofert Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wybrał ofertę firmy:

Semper Power Sp.z o.o, Janusz Parkitny, 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 ze względu na najniższą cenę i spełnienie wszystkich wymogów zapytania.