Gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Macedonii i IBE

8.12.2016

7 grudnia br. gościliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Macedonii odpowiedzialnych za realizację polityki kształcenia zawodowego oraz przedstawicieli Centrum Kształcenia Zawodowego, odpowiadającego min. za tworzenie standardów zawodowych i programów nauczania w Macedonii.

Wizyta studyjna zorganizowana została przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu twinningowego „Wsparcie modernizacji systemu edukacji policealnej”. Celem projektu jest wsparcie tworzenia koncepcji reform edukacji policealnej w Macedonii.

Podczas wizyty nasi goście mieli możliwość poznać nasz Zakład, a także omówić zagadnienia dotyczące:

  • kształcenia zawodowego na poziomie policealnym – jego roli w ramach uczenia się przez całe życie
  • egzaminowania – organizacji procesu i podziału kompetencji
  • zasad finansowania kształcenia zawodowego
  • zakresu i metod współpracy między instytucjami administracji publicznej, jednostkami kształcącymi i pracodawcami, współpracy międzynarodowej szkół
  • potrzeb rynku pracy – badaniem zapotrzebowania na pracowników wśród pracodawców, tworzenia oferty edukacyjnej