Emisja głosu

Cel kursu

Doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez wykonywanie ćwiczeń głosowych usprawniających pracę nauczyciela/wykładowcy itp.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl
5 100 zł 29.08.2017
Zapisz się