Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG 146 1 600 zł 28.11.2017
Zapisz się
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 103 1 700 zł 28.11.2017
Zapisz się
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) 164 1 600 zł 28.11.2017
Zapisz się
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) 127 1 600 zł 28.11.2017
Zapisz się
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 44 600 zł 29.11.2017
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B 60 1 400 zł 5.12.2017
Zapisz się
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 20 500 zł 6.12.2017
Zapisz się
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 100 zł 8.12.2017
Zapisz się
Język niemiecki dla osób w wieku 50 + 60 900 zł 8.01.2018
Zapisz się
Język angielski dla osób w wieku 50 + 60 900 zł 8.01.2018
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu dla osób w wieku 50 + 40 500 zł 11.01.2018
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 800 zł TRWA NABÓR
Badania nieniszczące (NDT – Non Destructive Test) 44 3 200 zł TRWA NABÓR
Dzienny opiekun 160 1 500 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 150 1 200 zł TRWA NABÓR
Fryzjer 340 3 200 zł TRWA NABÓR
Hakowy dźwignic 16 300 zł TRWA NABÓR
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) 16 890 zł TRWA NABÓR
Krój i szycie 110 1 000 zł TRWA NABÓR
Kucharz kuchni regionalnej 105 1 000 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 140 2 600 zł TRWA NABÓR
Kwalifikowana pierwsza pomoc 107 1 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 30 300 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 28 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa programu AutoCAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym 3D 70 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 60 750 zł TRWA NABÓR
Obsługa wyciągów narciarskich 37 520 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 920 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 750 zł TRWA NABÓR
Pracownik administracyjno-biurowy 98 990 zł TRWA NABÓR
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 105 950 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 30 450 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 560 zł TRWA NABÓR
Sanitariusz szpitalny 100 1 000 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 8 320 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 320 zł TRWA NABÓR
Technolog robót wykończeniowych 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 30 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 5 300 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień spawalniczych 5 300 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 130 zł TRWA NABÓR
Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych w 2016r. 8 500 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 290 zł TRWA NABÓR