Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

tel.: 32 643 16 55
e-mail: olkusz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.olkusz.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
ECDL BASE 80 800 zł 30.05.2018
Zapisz się
Weryfikacja uprawnień spawalniczych 8 350 zł 4.06.2018
Zapisz się
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 100 1 750 zł 4.06.2018
Zapisz się
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 40 400 zł 18.06.2018
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 800 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 150 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 400 zł TRWA NABÓR
Dzienny opiekun 160 1 700 zł TRWA NABÓR
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) 16 890 zł TRWA NABÓR
Język migowy 60 900 zł TRWA NABÓR
Kodeks Postępowania Administracyjnego 14 350 zł TRWA NABÓR
Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG 20 400 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 60 750 zł TRWA NABÓR
Ochrona przeciwpożarowa 8 80 zł TRWA NABÓR
Pracownik ochrony 245 1 900 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 550 zł TRWA NABÓR
Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru) 19 350 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 100 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 300 zł TRWA NABÓR