Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

tel.: 32 643 16 55
e-mail: olkusz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.olkusz.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Pracownik administracyjno-biurowy 100 1 000 zł 27.11.2017
Zapisz się
Język angielski dla osób w wieku 50 + 50 500 zł 27.11.2017
Zapisz się
Język niemiecki dla osób w wieku 50 + 50 500 zł 29.11.2017
Zapisz się
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 100 zł 6.12.2017
Zapisz się
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 60 550 zł 7.12.2017
Zapisz się
Asystent rodziny 230 1 800 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 150 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 400 zł TRWA NABÓR
Dzienny opiekun 160 1 700 zł TRWA NABÓR
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) 16 890 zł TRWA NABÓR
Język migowy 60 900 zł TRWA NABÓR
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 44 650 zł TRWA NABÓR
Kodeks Postępowania Administracyjnego 14 350 zł TRWA NABÓR
Krój i szycie 107 1 000 zł TRWA NABÓR
Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG 20 400 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 60 750 zł TRWA NABÓR
Ochrona przeciwpożarowa 8 80 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 2 100 zł TRWA NABÓR
Pracownik ochrony 245 1 900 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 60 1 000 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 550 zł TRWA NABÓR
Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru) 19 350 zł TRWA NABÓR
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) 127 1 650 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) 164 1 650 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 100 1 700 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG 146 1 650 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 100 zł TRWA NABÓR
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży 36 220 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 300 zł TRWA NABÓR