Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Transport drogowy taksówką 12 400 zł 22.01.2018
Zapisz się
Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) 44 500 zł 22.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B + E 15 1 200 zł 23.01.2018
Zapisz się
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 800 zł 23.01.2018
Zapisz się
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów 19 1 300 zł 29.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii A ( motocykl o poj. powyżej 600 ccm) 50 1 350 zł 30.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) 50 2 200 zł 30.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B 60 1 450 zł 30.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii C + E 25 2 500 zł 30.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii D ( autobus ) 60 3 050 zł 30.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii D ( autobus ) 80 3 450 zł 30.01.2018
Zapisz się
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 850 zł 30.01.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kat. AM (motorower o poj. do 50 ccm) 10 590 zł 30.01.2018
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 8 350 zł 16.02.2018
Zapisz się
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 140 zł TRWA NABÓR
Bukieciarz / Florysta 112 1 400 zł TRWA NABÓR
Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 40 1 550 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 150 1 400 zł TRWA NABÓR
Hakowy dźwignic 16 250 zł TRWA NABÓR
Kierownik małej gastronomii 120 880 zł TRWA NABÓR
Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży 10 150 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych 70 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 80 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 69 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych 100 1 500 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 75 850 zł TRWA NABÓR
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek 305 2 200 zł TRWA NABÓR
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek 240 1 930 zł TRWA NABÓR
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek 310 1 900 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych 70 620 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 65 800 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek 164 1 100 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 86 730 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych 108 770 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 100 1 050 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 3 800 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 140 2 700 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek 70 1 800 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 800 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Obsługa autoklawów 6 240 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników 40 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 32 700 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 13 240 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 40 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 45 700 zł TRWA NABÓR
Obsługa systemów pneumatyki 40 3 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 16 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi samojezdnych 60 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych 60 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawików wiszących 30 700 zł TRWA NABÓR
Podstawy elektropneumatyki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim® H 16 1 300 zł TRWA NABÓR
Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy nowoczesnej hydrauliki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy pneumatyki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy sensoryki 16 1 300 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 74 900 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR) 8 400 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Sterownik SIMATIC S7 – podstawy 32 2 550 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 32 340 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 300 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 44 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 320 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 180 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 300 zł TRWA NABÓR