Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.katowice.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów 19 1 300 zł 7.05.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii D ( autobus ) 80 4 000 zł 8.05.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) 50 2 400 zł 8.05.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii D ( autobus ) 60 3 050 zł 8.05.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii A ( motocykl o poj. powyżej 600 ccm) 50 2 000 zł 8.05.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kat. AM (motorower o poj. do 50 ccm) 10 590 zł 8.05.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B 60 1 650 zł 8.05.2018
Zapisz się
Operator ładowarek jednonaczyniowych - klasa III 134 1 840 zł 12.05.2018
Zapisz się
Operator koparkoładowarek - klasa III 134 1 840 zł 12.05.2018
Zapisz się
Operator koparek jednonaczyniowych - klasa III 134 1 840 zł 12.05.2018
Zapisz się
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 800 zł 15.05.2018
Zapisz się
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 140 zł TRWA NABÓR
Bukieciarz / Florysta 112 1 400 zł TRWA NABÓR
Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 40 1 550 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 150 1 400 zł TRWA NABÓR
Hakowy dźwignic 16 250 zł TRWA NABÓR
Kierownik małej gastronomii 120 880 zł TRWA NABÓR
Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży 10 150 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych 70 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 80 1 500 zł TRWA NABÓR
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 69 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych 100 1 500 zł TRWA NABÓR
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek 305 2 200 zł TRWA NABÓR
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek 240 1 930 zł TRWA NABÓR
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek 310 1 900 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych 70 620 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 65 800 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek 164 1 100 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 86 730 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych 108 770 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 100 1 050 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek 280 3 800 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 140 2 700 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek 70 1 800 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 800 zł TRWA NABÓR
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Obsługa autoklawów 6 240 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników 40 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 32 700 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 13 240 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 40 900 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 45 700 zł TRWA NABÓR
Obsługa systemów pneumatyki 40 3 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 16 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi samojezdnych 60 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych 60 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawików wiszących 30 700 zł TRWA NABÓR
Podstawy elektropneumatyki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim® H 16 1 300 zł TRWA NABÓR
Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy nowoczesnej hydrauliki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy pneumatyki 24 1 950 zł TRWA NABÓR
Podstawy sensoryki 16 1 300 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 400 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 74 900 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR) 8 400 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Sterownik SIMATIC S7 – podstawy 32 2 550 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 300 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 44 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 320 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 180 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 300 zł TRWA NABÓR