Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie dla dyrektorów szkół 6 195 zł 18.06.2018
Zapisz się
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie dla nauczycieli i rad pedagogicznych 4 2 000 zł 19.06.2018
Zapisz się
Ochrona danych osobowych 6 300 zł 19.06.2018
Zapisz się
Cisco Webex – konferencje, szkolenia, prezentacje on-line 8 120 zł 21.06.2018
Zapisz się
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży 36 230 zł 22.06.2018
Zapisz się
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 800 zł 3.07.2018
Zapisz się
Edukacja dorosłych 64 700 zł TRWA NABÓR
Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczejsnej cywilizacji 18 180 zł TRWA NABÓR
Gimnastyka umysłu - metody skutecznego i szybkiego zapamiętywania 7 70 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 210 1 400 zł TRWA NABÓR
Nowoczesne metody kształcenia dorosłych 40 400 zł TRWA NABÓR
Obsługa tablicy multimedialnej 5 80 zł TRWA NABÓR
Platforma Moodle – praktyczne wykorzystanie nauczania na odległość 16 160 zł TRWA NABÓR
Podstawy wiedzy z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy 8 80 zł TRWA NABÓR
Rady Pedagogiczne 4 1 000 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szybkie czytanie i mnemotechniki 10 100 zł TRWA NABÓR
Techniki i metody negocjacji 16 150 zł TRWA NABÓR
Trening z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych 12 150 zł TRWA NABÓR
Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym 40 360 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR