Bezpłatne kursy na terenie Małopolski dla osób niepracujących w wieku powyżej 30 r.ż.

22.11.2016

Zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia i należące do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby:

- powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawne,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane
- kobiety

zamieszkujące następujące powiaty:

o    brzeski
o    chrzanowski
o    dąbrowski
o    gorlicki
o    limanowski
o    miechowski
o    nowosądecki
o    nowotarski
o    olkuski
o    oświęcimski
o    proszowicki
o    tatrzanski
o    wadowicki
o    tarnowski
o    myślenicki

 

Oferujemy:

I etap: Poradnictwo zawodowe - Indywidualne Plany Działania

II etap:

  • szkolenia
  • psycholog (dla osób o niskich kwalifikacjach - średnio 6 spotkań po 2 godziny)
  • trener pracy (dla osób niepełnosprawnych - średnio 30 godzin na osobę)
  • trener zatrudnienia wspieranego (dla osób długotrwale bezrobotnych - średnio 17 h na osobę)
  • pośrednictwo pracy

III Staże zawodowe (3 miesięczne)

 

Korzyści z uczestnictwa:

  • W ramach projektu każdy beneficjent kierowany jest na szkolenie w ramach szkolenie otrzyma stypendium szkoleniowe.
  • Zwrot kosztów dojazdu.
  • Dla 20 osób, które znajdują się w trudnej sytuacji posiadamy zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, dzieckiem, mamą, ojcem, małżonkiem, małżonką itp.
  • Stypendium stażowe w wysokości 1430,56 zł netto.

 

Informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Andrychowie
ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów

tel.: 33 875 31 22
e-mail:
andrychow@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.andrychow.zdz.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 27 b, 32-650 Kęty

tel.: 33 845 31 06
e-mail:
kety@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.kety.zdz.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz

tel.: 32 643 16 55
e-mail:
olkusz@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.olkusz.zdz.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
e-mail:
zywiec@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.zywiec.zdz.pl

Pliki do pobrania