Badania nieniszczące (NDT)

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu badań nieniszczących pozwalające uzyskać certyfikat kompetencji wg. EN ISO 9712.

Szkolenia realizowane są w oparciu o programy zatwierdzone przez  Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach.

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

 

Zakres oferty obejmuje:

1. Badania wizualne I i II stopień VT1 + VT2

Szkolenie obejmuje 44 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Koszt szkolenia 3100 zł, koszt egzaminu 800 zł.

2. Badania penetracyjne I i II stopień PT1 + PT2

Szkolenie obejmuje 47 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Koszt szkolenia 3200 zł, koszt egzaminu 800 zł.

3. Badania magnetyczno - proszkowe I i II stopień MT1 + MT2

Szklenie obejmuje 50 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Koszt szkolenia 3200 zł, koszt egzaminu 800 zł.

Zapisz się w naszych ośrodkach